Ceník

Sportovní hala

Ceník pronájmu Kč/h Kč/h při pronájmu 5–8 h* Kč/h při pronájmu 9 a více h*
Celá hala včetně tribuny a zázemí 1 500 Kč 1 250 Kč 1 200 Kč
Celá hala bez tribuny a zázemí 1 200 Kč 1 000 Kč 950 Kč
Jednotlivé kurty (1 kurt cca 1/3 celkové plochy haly) 400 Kč 400 Kč 400 Kč
Badminton - kurt 180 Kč 180 Kč 180 Kč
Pronájem šatny v čase nad rámec pronájmu haly** 150 Kč 150 Kč 150 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
* Zvýhodněná cena pronájmu platí pouze, pokud se pronájem uskuteční souvisle v rámci jednoho dne. 
** Při využití kratším než 2 hodiny může být zaúčtována položka za úklid.

Multifunkční hřiště ve školním areálu

Ceník pronájmu Kč/h
Multifunkční hřiště  100 Kč
Multifunkční hřiště s osvětlením 150 Kč
Děti do 15 let zdarma
Studenti do 26 let sleva 20%

Podmínky storna rezervace

Při zrušení rezervace bude účtová částka:

Vícehodinové a celodenní akce (délka trvání 4 a více hodin) 

Jednotlivě rezervované hodiny